Politica de confidentialitate

ACCEPTAREA TERMENILOR 
Bine ati venit pe site-ul SpeedLife www.speedlife.ro. Acest acord conţine termenii şi condiţiile complete, care se aplică atunci când vizitaţi site-ul nostru sau alegeţi sa parcurgeţi conţinutul de aici. Prin utilizarea acestui site web, sunteti de acord sa respectati condiţiile sale de utilizare şi trebuie să se conformati acestora. Prezentul acord descrie şi cuprinde întregul acord între Gadgets S.R.L. şi voi, şi înlocuieşte toate acordurile anterioare sau in vigoare, reprezentări, garanţii şi înţelegeri cu privire la Site-ul si continutul furnizat de către sau prin intermediul Site-ului, şi obiectul prezentului Acord.

Editarea, ştergerea şi modificarea 
Putem edita, sterge sau modifica oricare dintre termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul acord, în orice moment şi la discretia noastra, prin postarea unui anunţ sau a unui acord nou pe site-ul nostru. Vizitarea in continuare a site-ului nostru de catre voi dupa emiterea de catre noi a unei notificari de schimbare sau unui nou acord privind SITE-UL NOSTRU va constitui acceptarea obligatorie a SCHIMBARII.

Acurateţea, completitudinea şi oportunitatea de Informaţii
Gadgets S.R.L. nu este responsabila în cazul în care informaţiile puse la dispoziţie pe acest site nu sunt exacte, complete sau actuale. Materialul de pe acest site este oferit doar pentru informarea generala si nu ar trebui să fie invocat sau utilizat ca singura baza pentru luarea unor decizii fără a consulta sursele primare de informatii, mai precise, mai complete sau mai actuale. Orice incredere acordati materialelor de pe acest site este pe propriul dvs. risc. Acest site poate să conţină anumite informaţii istorice, care cu siguranta nu sunt actuale şi sunt furnizate numai pentru referinţă. Ne rezervam dreptul de a modifica conţinutul acestui site în orice moment, fără obligaţia de partea noastra de a actualiza orice informaţie pe site. Dumneavoastra intelegeti si sunteti de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza modificările aduse site-ului.

LICENTA SI ACCESUL LA SITE
Gadgets S.R.L. vă acordă o licenţă limitată de a accesa şi de a face uz personal de acest site si nu pentru a descărca sau de a-l modifica pe acesta, sau orice parte a acestuia, cu excepţia cazului în acordul expres scris din partea companiei noastre. Acest site sau orice portiune a acestui site nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, vandut, revandut, vizitat sau exploatat pentru orice scop comercial fara consimtamantul expres scris din partea companiei noastre.
Dreptul de a accesa site-ul nostru corporativ nu include nici o revânzare sau utilizarea comercială a site-ului nostru sau a conţinutului acestuia şi nici nu vă permite să descărcaţi sau copiati orice informaţii pentru beneficiul altui comerciant.
Orice utilizare neautorizata duce la terminarea permisiunii sau licenţei acordate de către Gadgets SRL.

PREŢURILE PRODUSELOR ŞI DESCRIERILE

Lista de preţuri pentru produsele afişate pe site-ul nostru reprezintă preţul integral de vânzare cu amănuntul listat pe produsul în sine. Lista de preturi este o estimare de pret comparativa şi poate sau nu poate reprezenta preţul practicat în fiecare zonă, in orice zi anume. Pentru anumite elemente care sunt oferite ca un set, preţul de listă ar putea reprezenta “pretul total al pachetului”, ceea ce înseamnă totalul preţurilor de vânzare cu amănuntul estimat sau propuse pentru fiecare dintre elementele incluse în set, valabil pentru achizitia ca set. În cazurile de erori de pret în cataloagele noastre, în care preţul de corect este mai mare decât preţul nostru a declarat, vom putea, la discreţia noastră, sa vă comunicam pretul corect înainte de expediere sau sa va anulam comanda şi vă va notificam  anularea.
Noi nu garantam că descrierea produselor sau alt continut de pe acest site sunt corecte, complete, fiabile, curente, sau fara erori.

LINK-URI & COD SURSA
Nu va acordam dreptul de a utiliza logo-ul companiei noastre sau alta grafica din cadrul acestui site sau de a crea link catre acest site fără acordul expres scris al Gadgets SRL. Mai mult, nu se poate utiliza nici o marca, logo sau alte informatii ce constituie proprietate intelelectuala, inclusiv imagini, fără acordul nostru expres, scris.
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru calitatea, conţinutul, natura sau fiabilitatea unor site-uri terţe accesibile prin hyperlink din site-ul nostru, sau pentru link-urile din alte site-uri care trimit la site-ul nostru, si nu le reprezentam direct sau indirect. Astfel de site-uri nu sunt sub controlul companiei noastre şi nu vom responsabili pentru continutul oricarui site catre care trimite site-ul nostru prin hyperlink sau orice link din alte site-uri, sau orice revizuire, modificări sau actualizări ale acestor site-uri. Sunteţi de acord prin prezentul acord că nu suntem responsabili pentru disponibilitatea acestor site-uri sau resurse externe, pentru conţinutul lor, inclusiv, fara limitare, pentru orice link conţinut în astfel de continut, sau orice modificări sau actualizări la un asemenea conţinut. Dacă decideţi să accesaţi link-uri către site-uri Web ale unor terţe părţi, face ti acest lucru pe propriul risc. Orice preocupări cu privire la orice link extern ar trebui să fie direcţionate către administratorul site-ului respectiv sau web master.

 
DREPTURI SI UTILIZARE
UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE PE PROPRIUL DVS.  RISC. SITE-UL ESTE OFERIT  "CA ATARE" SI "ASA CUM ESTE DISPONIBIL". NE REZERVĂM DREPTUL DE A VA  LIMITA SAU RESTRICTIONA ACCESUL LA SITE SAU ORICE CARACTERISTICĂ A  ACESTUIA ÎN ORICE MOMENT. GADGETS S.R.L. NEAGA EXPRES TOATE GARANŢIILE DE ORICE FEL, FIE EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI UTILIZARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI ORICE GARANŢIE CĂ MATERIALELE DE PE SITE SUNT DE NESCHIMBAT, PRECUM ŞI GARANŢII IMPLICITE DE CONTINUARE A CALITATII PREZENTATE IN SITE IN SERVICIILE SI PRODUSELE NOASTRE, CĂ ACCESUL LA SITE-UL VA FI NEÎNTRERUPT SAU FARA ERORI; CĂ SITE-UL VA FI SIGUR, CA SITE-UL SAU SERVER-UL CARE FACE SITE-URILE DISPONIBILE NU VA CONTINE VIRUSI INFORMATICI; SAU CĂ INFORMAŢIILE PE SITE-UL VOR FI COMPLETE, EXACTE SAU LA TIMP. DACĂ DESCĂRCAŢI ORICE MATERIALELE DE PE ACEST SITE, O FACETI LA ALEGEREA DUMNEAVOASTRA SI PE PROPRIUL RISC. VETI FI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DETERIORARE A SISTEMULUI DVS. HARDWARE SAU PIERDERI DE DATE CARE REZULTA DIN DOWNLOAD DE ORICE ASTFEL DE MATERIALE. NICIUN SFAT SAU INFORMAŢIE, FIE ORALĂ SAU SCRIS, OBTINUT DE LA GADGETS S.R.L. SAU PRIN DIN SITE-UL NOSTRU NU VA CREA NICIO GARANŢIE DE ORICE FEL. GADGETS S.R.L.  NU FACE NICI O GARANŢIE SAU DECLARATIE PRIVIND UTILIZAREA MATERIALELOR DE PE ACEST SITE IN TERMENI DE COMPLETE, CORECTITE, EXACTE, ADECVATE, UTILE, OPORTUNE, FIABILE SAU DE ALTFEL.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Prin prezenta recunoaşteţi drepturile, titlurile şi interesele, inclusiv, dar nu se limitat la drepturile reglementate de drepturile de proprietate intelectuală, în şi pe site-ul nostru, si ca nu veti dobândi nici un drept, titlu sau interes în sau pentru site-ul nostru, cu excepţia celor prevazute in mod expres in prezentul acord. Nu veti modifica, adapta, traduce, pregăti lucrări derivate din, decompila, dezasambla sau încerca în alt mod sa obţineti codul sursă de la oricare dintre serviciile noastre, de software, sau de documentaţie, sa creati sau să încercati să creati un substitut sau un serviciu similar sau produs similar prin utilizarea sau accesul la site sau informaţiile prezentate aici.

 
Confidenţialitatea
Sunteţi de acord să nu divulgati informaţiile pe care le obţineti de la noi si sau de la clientii nostri, agenţii de publicitate, furnizori şi membrii ai forumului. Toate informaţiile transmise de către un client final, utilizator acestui site reprezinta informaţii proprietate ale Gadgets SRL. Informaţiile astfel de client sunt confidenţiale şi nu pot fi divulgate. Editorul site-ului este de acord să nu reproduce, difuza, vinde, distribui sau exploata comercial orice astfel de informaţii de proprietate, în orice mod.

NON-cesiunea drepturilor
Drepturile voastre acordate prin prezentul acord, indiferent de natura nu pot fi atribuite nici transferate catre nimeni, şi orice încercare de astfel de poate duce la rezilierea prezentului acord, fără răspundere pentru noi. Cu toate acestea, am putea atribui acest acord, la orice persoană, în orice moment, fără notificare.

Despagubiri
Esecul Gadgets S.R.L.  de a lua masuri impotriva incalcarii oricaruia dintre termenii, condiţie şi obligaţie a prezentului Contract nu va fi considerată o renunţare la orice drepturi sau despagubiri pe care le poate primi, nici nu va fi interpretată ca o renunţare la pretentii asupra unor încălcari ulterioare a termenilor, condiţiilor sau convenţiilor din prezentul document, care termenii, condiţii şi obligaţii vor continua să fie în vigoare şi cu efecte depline.
Nicio declaraţie de renunţare la pretentii emisa de către oricare dintre părţi cu privire la orice încălcare a oricărei prevederi din prezentul document nu va fi considerată o renunţare la pretentii asupra oricarei încălcari ulterioare sau anterioare acelei sau oricarei renuntari.

Separabilitate de Termeni
În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni şi Condiţii este găsită nulă sau inaplicabilă în conformitate cu orice decret sau decizie cu valoare legala, o astfel de prevedere va fi considerată aplicabila numai în măsura maximă permisă de lege, iar restul acestor Termeni şi condiţii vor rămâne valabile şi executorii în conformitate cu termenii lor.

Întregul acord
Prezentul Acord va fi guvernat de şi interpretat în conformitate cu legile de fond din România, fără nici o referire la principiul conflictului de legi. Acordul descrie şi cuprinde întregul acord între noi şi voi, şi înlocuieşte toate acordurile anterioare sau in vigoare, reprezentările, garanţiile şi înţelegerile cu privire la site-ul, conţinutul şi materialele oferite de sau prin intermediul Site-ului, şi subiectul acestui acord .

LEGEA
Orice litigiu, controversă sau diferend care ar putea apărea între părţi din, în legătură cu sau în mod conex cu acest acord, tine in mod irevocabil de competenţa exclusivă a instanţelor din Bucureşti, România, cu excluderea oricăror alte instanţe fără a intra in conflict de legi aplicabile in ţăra dvs. de reşedinţă.